Girl in a jacket

विद्यार्थी

Major disease of oilseed crops

पूरा पद्नुहोस

Mathematics

पूरा पद्नुहोस

Photo Feature: Between the woods

पूरा पद्नुहोस

साँस्कृतिक पर्व : दशैँ

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Mandala

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Mandala

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Mandala

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: King Janak

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Mother

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Ram Shah

पूरा पद्नुहोस

Art-feature: Prithivi Narayan Shah

पूरा पद्नुहोस

Importance of English Language

पूरा पद्नुहोस

Brain Drain

पूरा पद्नुहोस

Question-Answer

पूरा पद्नुहोस

Value of Discipline

पूरा पद्नुहोस

Sports

पूरा पद्नुहोस

Discipline

पूरा पद्नुहोस

Importance of English Language

पूरा पद्नुहोस

An interpretation of song "My Old Man" by Zac Brown Band

पूरा पद्नुहोस

A theme of Bollywood movie "3 Idiots"

पूरा पद्नुहोस

My Aim in Life

पूरा पद्नुहोस

Student Life

पूरा पद्नुहोस

Gloomy Sunday: A Description

पूरा पद्नुहोस

Decision

पूरा पद्नुहोस

An attempt of translation of song

पूरा पद्नुहोस

Innocence

पूरा पद्नुहोस

Matter of Understanding

पूरा पद्नुहोस

Brief Description of Song Gloomy Sunday

पूरा पद्नुहोस

Interpretation of Song Gloomy Sunday

पूरा पद्नुहोस

ठुलोबाबा की सानोबाबा 

पूरा पद्नुहोस

गोढमेल

पूरा पद्नुहोस

संस्कारी

पूरा पद्नुहोस

Laws of Physics

पूरा पद्नुहोस

Conscience

पूरा पद्नुहोस

प्रसङ्ग: शब्दकोश र ईश्वर

पूरा पद्नुहोस

Few Lines: Way of Philosophizing

पूरा पद्नुहोस

धर्म र स्वतन्त्रता

पूरा पद्नुहोस

An introduction to villain

पूरा पद्नुहोस

मैलो

पूरा पद्नुहोस

बयान

पूरा पद्नुहोस

ज्योति

पूरा पद्नुहोस

दोषी जिब्रो

पूरा पद्नुहोस

कामदार

पूरा पद्नुहोस

खाली ठाउँ

पूरा पद्नुहोस

भ्रमको खेती

पूरा पद्नुहोस

आत्मसमीक्षा

पूरा पद्नुहोस

खाली ठाउँ

पूरा पद्नुहोस

Insanity

पूरा पद्नुहोस

कुर्सी

पूरा पद्नुहोस

जनम जनम सयौ जनमको...

पूरा पद्नुहोस

Where does flood goes

पूरा पद्नुहोस

श्रीराम राईको ‘सञ्चो छ कि रोदन’ सार्वजनिक

पूरा पद्नुहोस

Siddhi

पूरा पद्नुहोस

Tantra

पूरा पद्नुहोस

Lullaby Sang By Death

पूरा पद्नुहोस

A Setting Sun

पूरा पद्नुहोस

War

पूरा पद्नुहोस

Poem: Teachers

पूरा पद्नुहोस

कविता: 'गिद्दको सिनो थुत्ने उ'

पूरा पद्नुहोस

कविता- 'छरपस्ट भईसके तिम्रा गोजीका काला पैसाहरु'

पूरा पद्नुहोस

सन्दर्भ महाशिवरात्रि

पूरा पद्नुहोस

नहेर मलाई 

पूरा पद्नुहोस

If Condition

पूरा पद्नुहोस

Mother

पूरा पद्नुहोस

Excretion

पूरा पद्नुहोस

Poem: When you know the tense

पूरा पद्नुहोस

Knocking on Digital Door

पूरा पद्नुहोस

Poem: Relations

पूरा पद्नुहोस

Poem: Conversations

पूरा पद्नुहोस

Flower

पूरा पद्नुहोस

Apologizes

पूरा पद्नुहोस

कविता सकिएको जस्तो लाग्यो 

पूरा पद्नुहोस

Poem: Meteor

पूरा पद्नुहोस

Poem: Pen, Paper, and Publication

पूरा पद्नुहोस

मुक्तक: नजरको रामवाण तिम्रो

पूरा पद्नुहोस

सपनामा नआउ

पूरा पद्नुहोस